Welkom op de site van Stichting Proloog

Stichting Proloog beheert de intellectuele eigendomsrechten het Plastic Heroes logo en het logo van de Weggooiwijzer ten behoeve van producenten en importeurs van verpakte producten.

Meer over proloog

Nieuws

Kunststofketen volop in ontwikkeling

In de kunststof verpakkingsketen organiseren gemeenten sinds 1 januari 2015 het proces van de inzameling tot en met het verkopen van het gesorteerde kunststof verpakkingsafval aan de recycler. Daarmee zijn de...

Recycling afkomstig van huishoudens en bedrijven

Verreweg de meeste aandacht gaat uit naar het inzamelen en verwerken van verpakkingsafval (en met name kunststof ) uit huishoudens. Dat is ook begrijpelijk. Iedereen heeft thuis te maken met verpakkingen en dus ook met het afval dat daar...

Publicatie | Verpakkingen in de circulaire economie

In oktober 2016 publiceerde het Afvalfonds Verpakkingen het publieksrapport ‘Verpakkingen in de circulaire economie’. Hierin leest u over het recyclen van verpakkingen in Nederland. Recycling speelt een belangrijke rol in de sterk...

Nederland is koploper binnen Europa

Nederland is koploper binnen Europa op het gebied van gescheiden inzameling en recycling van verpakkingsafval. Gescheiden inzameling van verpakkingsafval gebeurt in Nederland al vele decennia.De recyclingketens voor papier, karton, hout en...